v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Mezunların Mesleki Profili

İstenilen şartları yerine getirmeleri halinde Türkiye’de ve dünyada tüm üniversitelerde öğretim görevlisi veya iletişim, reklam ve diğer sektörlerde uzmanlık alanlarıyla ilgili kadrolarda görev yapabilirler.