v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Kayıt Kabul Şartları
Sosyal Bilimler Enstitüsünün koyduğu genel çerçeveye ve ilgili Anabilimdalının koyduğu başvuru şartlarına uygun şekilde doktora programına başvurmak ve Anabilimdalının uygulayacağı bilim sınavından ve mülakattan geçerli puan almak.