v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Yarıyıl içindeki ara sınav, kısa sınav, ödev, seminer gibi başarı değerlendirme unsurlarının tarihleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir; bunlardan ara sınav tarihleri yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılıp sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavların yazılı yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim üyesi ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir. Sınavı dersi veren öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Bulunamamsı halinde sınavı kimin yapacağına ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir. Yarıyı sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.

Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftasu içinde ilgili öğretim üyesi tarafından ders bilgi dormu ile ilan edilir. (EX) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az ve % 60’dan fazla olamaz. 

Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:

Harf Notu                           Ağırlık Katsayısı                               100 üzerinden eşdeğer puanı

AA                                         4.00                                                      90 – 100

BA                                         3.50                                                      85 – 89

BB                                          3.00                                                      80 – 84

CB                                          2.50                                                      75 – 79

CC                                          2.00                                                      70 – 74

FF                                           0.00                                                      0 – 69