v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Amaç Ve Hedefler

Türk Dili ve edebiyatı doktora programının amacı, dil ve edebiyat alanında yapılmış çalışmalara yeni yorumlar getirebilen, Türk dili ve edebiyatının temel sorunlarını teşhis eden ve çözüm önerileri sunan özgün çalışmalar yaparak Türk kültürüne hizmet eden akademisyenler yetiştirmektir.

Programda akademisyen adaylarının kültürel mirasını koruyan, alanıyla ilgili meseleleri dünya ölçeğinde akademik çevrelerle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurarak tartışabilen ve bu bilgilerini liderlik ve organizasyon becerilerini de kullanarak kendilerinden sonraki nesillere aktarabilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir.