v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Bir Üst Kademeye Geçiş
Programdan mezun olanlar, Türk Dili ve Edebiyatı Doktoru ünvanını alır.