v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Neden Türk Dili Ve Edebiyatı Doktora Programı?

Neden Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı?

Programın amacı Türk dili ve kültürünün tarihî evreleri ve bu evrelere özgü edebiyatları çağdaş yaklaşımlar, disiplinlerarası yöntemlerle inceleyip analitik değerlendirmeler ve yayınlar yapabilecek düzeyde akademisyenler yetiştirmektir.

Uluslararası araştırmalar yürütebilecek nitelikte, Türk edebiyatına ve kaynaklarına hakim, edebiyatın meselelerini tespit edebilen, çözüm önerileri getirebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen adaylar arasından seçilen öğrenciler İslam öncesi Türk dili ve edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı ve Türk dili alanına yönelerek araştırmalarını sürdürebilirler. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı doktora programına dahil olan öğrenciler, programın bu amaçları ve yapısı sayesinde, geleceğin alanında yeterli ve diğer disiplinlerle sağlıklı ve verimli ilişkiler kuran üretken akademisyen adayları arasına gireceklerdir.