v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Anabilim Dalı Başkanı (Ya Da Eşdeğeri)
Prof. Dr. Ayşe Emel Kefeli (aekefeli@29mayis.edu.tr)