v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Programa Genel Bakış

Türk Dili ve edebiyatının gelişim süreçlerini eleştirel ve disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alan bir program sunulmaktadır. Program lisans düzeyinde edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla yeniden yorumlamaya, alanla ilgili kaynaklara ve kuramsal yaklaşımlara hakimiyetini geliştirmesine olanak veren üç zorunlu ders ve tez çalışmasında uzmanlaşmayı hedeflediği alana göre seçebileceği seçmeli derslerden oluşur. Türk dili ve edebiyatını genel bir çerçeve içinde kavrayan, kaynaklara hakimiyetini geliştiren öğrenci ilgi duyduğu alanda edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecek düzeyde bir eğitim alır.