v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Mezuniyet Koşulları
60 AKTS'lik dersleri başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını tutturmak ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez yazma yönergelerine uygun bir şekilde yüksek lisans tezi yazıp başarılı bir şekilde savunmak.