v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Amaç Ve Hedefler

Türk dili ve edebiyatı yüksek lisans programının hedefi uzmanlık alanlarıyla ilgili kaynaklara hakim, eleştirel bir bakış açısıyla edindikleri bilgileri yorumlayabilen  ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilen bilimsel duyarlılığa sahip akademisyenler yetiştirmektir.

Türk dili ve kültürünün değerlerini tanıyan  ve geleceğe aktarılması hususunda duyarlı , yabancı yayınları izleyen ve bilgisini güncelleyen, geliştiren,  bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanarak uzmanlık alanıyla ilgili bilgilerini dünya ile paylaşabilen  genç bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak programın ana ilkesidir.