v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Neden Türk Dili Ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı?

Neden 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı?

Programın amacı lisans programında edinilen bilgileri pekiştirmek, Türk dili ve kültürünü gelişim evreleri ve bu evrelere özgü edebî eserleri inceleyip eleştirecek düzeyde akademisyenler yetiştirmektir. Program, İslam öncesi Türk dili ve edebiyatı, klasik Türk edebiyatı, modern Türk edebiyatı ve dil alanında açılan derslerle sürdürülmektedir. Programın bu amacı ve yapısı sayesinde, bu programa dahil olan öğrenciler, başarılı bir akademik kariyer için önemli bir adım atmış olacaklardır.