v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Bir Üst Kademeye Geçiş
Programdan mezun olanlar, üniversitelerin ilgili doktora programlarına başvurabilmektedirler.