v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. A. Emel Kefeli (e-mail: aekefeli@29mayis.edu.tr)