v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Programa Genel Bakış

İslam Öncesi Edebiyat, Klasik Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatları, Batı Edebiyatları, Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarihi Türk Dilleri, Çağdaş Türk Lehçeleri, Modern Türkçe Dilbilgisi, Edebiyat Kuramları ve Dilbilim derslerini içeren bir lisans programı uygulanmaktadır. 

Farklı bölümlerden seçilecek derslerle çeşitlenerek %30 İngilizce olarak yürütülen program öğrencilere geniş bir araştırma sahası sunmakta, Türk dili ve edebiyatını uluslararası çerçevede, disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirecek düzeyde yetişmelerine olanak tanımaktadır.