v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gereklidir.