v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Amaç Ve Hedefler

Dil ve edebiyat olarak iki ana alanda eğitim verilmektedir. Dil alanında, Türkçenin tarih içinde geçirdiği değişiklikler ile bu süreç içindeki her bir evrede gösterdiği özelliklere odaklanılır. Edebiyat alanında ise asırlar boyunca geniş bir coğrafyada şekillenmiş olan Türk edebiyatının özgün örneklerle tanıtılması amaçlanır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk kültürünün değerlerini bilen ve sahiplenen, özgür ve eleştirel düşünebilen, bilimsel duyarlılığı gelişmiş  genç araştırmacılar yetiştirmeyi ana ilke olarak benimser. Küresel bilgi çağında yaşadığımız gerçeğini gözetir ve öğrencilerin Türk dilini, edebiyatını disiplinler arası bir çerçevede kavramasını hedefler.