v
EDEBİYAT FAKÜLTESİ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Türk Dili Ve Edebiyatı Lisans Programı

Neden 29 Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü?

  • Klasik ve çağdaş edebiyat örneklerini tanıyacak, anlayacak ve yorumlayabileceksiniz.
  • Edebiyatı bir bilim insanı gözüyle değerlendirebilmeyi öğreneceksiniz.
  • Edebî metinlere disiplinler arası bir yaklaşımla bakabileceksiniz.
  • Edebî metinleri kuramsal bir yaklaşımla anlama, değerlendirme ve çözümleme becerisi kazanacaksınız.
  • Dünya edebiyatlarını tanıyacak, Türk edebiyatının eserlerini dünya ölçeğinde tartışabileceksiniz.
  • Tarihî Türk lehçelerini klasik metin çözümlemesi yaklaşımıyla inceleyecek ve öğreneceksiniz.
  • Günümüz Türkiye Türkçesini modern dilbilimsel bakış açısıyla analiz edeceksiniz.
  • Çağdaş Türk lehçelerini öğrenebileceksiniz.