v
ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
Programa Genel Bakış
"Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi, ülkemiz yükseköğretim sisteminde ilahiyat fakültelerine denk bir fakülte olup mezunları ilahiyat fakültesi mezunları ile aynı haklara sahiptir. Fakültemizde Uluslararası İlahiyat Programı 2012-2013 akademik yılında başlamıştır. Müfredatı ""Temel İslam Bilimleri""ne yoğunlaşan bu programın eğitim öğretim dili kısmen Arapça kısmen Türkçe’dir. Hedef kitlesi ve programları itibariyle uluslararası bir nitelik taşıyan fakültemizin ""Uluslararası İlahiyat Programı""nda Arap dünyasının ve ülkemizin seçkin öğretim elemanlarının ders verdiği ""Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı"" bulunmaktadır. Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı ve Batı ülekelerinin din, kültür, sanat ve düşünce anlayışlarını anlamaya yönelik seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak zenginleştirilmektedir."