v
ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
Lisans Mezuniyet Koşulu
Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarması, asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gereklidir.