v
ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Yarıyıl içindeki ara sınav, kısa sınav, ödev, seminer gibi başarı değerlendirme unsurlarının tarihleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılıp sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavların yazılı yapılması gerekir, ancak gerektiğinde dersi veren öğretim elemanı ders bilgi formunda belirtmek koşuluyla sınavın sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılmasına karar verebilir. Sınavı dersi veren öğretim elemanı düzenler ve yönetir. Bulunamaması halinde sınavı kimin yapacağına ilgili bölüm başkanlığınca karar verilir. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları hariç mazeret sınavı düzenlenmez. Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. (EX) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az ve % 60’dan fazla olamaz.

Her ders için dersi veren öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri başarı notu olarak takdir edilir:

Harf Notu            Ağırlık Katsayısı                    100 üzerinden eşdeğer puanı

AA                      4.00                                        90-100
BA                      3.50                                        85-89
BB                      3.00                                        80-84
CB                      2.50                                        75-79
CC                      2.00                                        70-74
DC                      1.50                                        65-69
DD                      1.00                                        60-64
FD                       0.50                                       50-59
FF                       0.00                                         0-49