v
ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam Ve Din Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlahiyat Programı Yeterlilikleri Çerçevesi 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
Uluslararası İlahiyat Programı Yeterlilikleri Çerçevesi
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

TYYÇ
DÜZEYİ


BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal


BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

6
LİSANS
_____ 
EQF-LLL:
6. Düzey
_____ 
QF-EHEA:
1. Düzey

1-Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.

2-Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.

3-Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.

4-Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.

5-Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini bilir.

6-Mesleki uygulama alanlarını tanır.

1-Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir.

2-Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir.

3-Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.

4-Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahiptir.

 

1- Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.

 

 

1- Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.

1- Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır

2-Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlıdır.

1-Dinin temel kaynaklarına dayanan doğru inanç ve bilgi ile hurafeye dayalı inanç, tutum ve davranışları ayırt eder.

2-Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.

3-Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır. Mesleki ehliyet ve temsil yeteneğine sahiptir.