v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Sira No 
Aciklama 
1 Uzmanlık alanındaki (dil/ edebiyat) ulusal/uluslararası kaynaklara hakim olur; bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri ile ilgili ulusal ve uluslararsı gelişmeleri izler ve tartışır.
3Uzmanlık alanı ile ilgili özgün bir konuyu araştırır, sistematik bir yaklaşımla inceler ve özgün sonuçlara ulaşır.
4Uzmanlık alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir.
5Uzmanlık alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.
6Uzmanlık alanında disiplinlerarası etkileşimi kavrar, yeni fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümler ve değerlendirir.
7Türk Dili ve edebiyatı çalışmalarında evrensel ve toplumsal düzeyde bilgi üretme becerisi kazanır.
8Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak ve yönetecek düzeye ulaşır.
9Toplumdaki sosyal ve kültürel gelişmeleri tarihi süreci içinde tanıtır ve yorumlar.
10Bir yabancı dili kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili literatürü izler; İleri düzeyde yazılı ve görsel iletişim kurar.