v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Sira No 
Aciklama 
1Türk dili ve edebiyatının tarihi gelişim sürecini analitik bir yaklaşımla değerlendirir.
2Dil ve edebiyat tarihi, kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerine lisans düzeyinde edindiği bilgileri derinleştirir.
3Dil ve edebiyat kuramları ışığında yeni araştırma konularının nasıl teşhis edildiğini tanımlar.
4Lisans düzeyinde edindiği bilgilere dayanarak kaynakları ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
5Bir yabancı dili kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili literatürü izler, bilgilerini günceller.
6Dil ve edebiyat alanıyla ilgili iş kolları hakkında bilgi sahibi olur; eğitim sektörü dışında kalan alanlarda çalışabilecek bir donanıma sahip olur.
7 Dil ve edebiyat ile ilgili metinleri disiplinlerarası bir yaklaşımla kavrar ve yorumlar.
8 Dil ve edebiyat alanında akademik çalışma yürütür.
9Uluslararası proje ve organizasyonlara katılacak donanıma sahip olur.
10Toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözeterek alanıyla ilgili verileri toplar ve yorumlar.