v
INTERNATIONAL FACULTY OF ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES - ISLAMIC AND RELIGIOUS STUDIES
Sira No 
Aciklama 
1Alana ait kuramsal ve uygulamaya dönük kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
2Temel dini metinleri okuyup anlayabilir.
3Kendisini ifade edebilecek seviyede alan dil bilgisine sahiptir.
4Bireysel farklılıkları dikkate alarak din hizmeti sunabilme yol ve yöntemlerini öğrenir.
5Farklı dinlerin ve dini akımların teolojik ve kuramsal yapılarıyla tarihsel gelişimlerini bilir.
6Mesleki uygulama alanlarını tanır.
7Alana ait formasyonunu, uygulama alanına dönüştürebilir.
8Sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilir.
9Uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilir.
10Edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahiptir.
11Kazandığı bilgi ve yöntemleri, muhatabının düzeyine uygun tarzda yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde aktarım becerisine sahiptir.
12Alana ait edindiği bilgileri, temel kaynaklara aykırı olmamak kaydıyla, özellikle uygulama alanında bilimi ve sosyal değişimleri dikkate alarak yorumlayıp sorgulayabilir.
13Din hizmetlerinin ve din eğitiminin daha sağlıklı yürütülebilmesi açısından, bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlıdır.
14Dinin tarihsel ve güncel tezahürlerini birbiriyle karşılaştırır.
15Alanıyla ilgili ve diğer disiplinlerdeki gelişmeleri izleyebilecek bir bilimsel okuryazarlık yeterliğine sahiptir.
16Sadece mesleki alanındaki çalışmaları değil, sosyal ve beşeri bilimlere yönelik yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bu alanlardaki aktivitelere katılır.
17Dini, ahlaki ve toplumsal değerlere duyarlıdır. Mesleki ehliyet ve temsil yeteneğine sahiptir.
18Distinguishes true belief and knowledge based on basic sources of religion from beliefs, attitudes and behaviors based on superstition