v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Doktora)
Ders Kodu 
Ders Adı 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 
PC8 
PC9 
PC10 
TED601Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği0000000000
TED602Doktora Semineri4555555555
TED620Artzamanlı Anlambilim5555334454
TED621Göstergebilim5544433521
TED622Edimbilimde İleri Konular5455444531
TED623Karşılaştırmalı Edebiyat2333455313
TED624Roman Sosyolojisi2245553251
TED625Modern Türk Şiir Eleştirisi3454431241
TED626Kaynak Eleştirisi4444445222
TED627Tanzimattan Cumhuriyete Edebiyat Tartışmaları5545545551
TED628II. Meşrutiyetten Sonra Düşünce ve Edebiyat Hareketleri5444544451
TED629Roman Kuramı5553533411
TED630Modern Türk Romanı Üzerine Tartışmalar4553335121
TED631Cumhuriyet Sonrası Eleştiri3242241251
TED632Türk Edebiyatında Çeviri (19. ve 20. yy.)4233343352
TED633Modern Kuramsal Söz Dizimi5354334531
TED634Kuramsal Diyalektoloji5554345552
TED635Klasik Türk Edebiyatında Tezkireler5122341141
TED636Edebiyat Tarihi Yazıcılığı1511221341
TED637Klasik Türk Edebiyatı: Kavram ve Motifler3231115451
TED638Klasik Türk Şiirinde Sebk-i Hindi0000000000
TED639İslami Dönemde Türk Halk Kültürü43141511  
TED640Klasik Türk Edebiyatında Mevlevi Kültürü5455544451
TED641Klasik Türk ve Fars Edebiyatı Metin İncelemeleri4242344334
TED642Klasik Türk Edebiyatında Mecmua1333333341
TED644Klasik Türk ve Fars Edebiyatında Dini Metinler3432133123
TED645Son Dönem Osmanlı Şiiri: Encümen-i Şuara3241233351
TED646Ali Şir Nevai'nin Manzum Eserlerinden Örnekler3333342421
TED647Eski Türkçe Metin İncelemeleri0000000000
TED648Orta Türkçe Metin İncelemeleri0000000000
TED649Klasik Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri1111114553
TED650Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Metin İncelemeleri0000000000
TED651Eski Anadolu Türkçesi Metin İncelemeleri5333535541
TED652İleri Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri0000000000
TED653Karluk Türkçesi Metin İncelemeleri3421113233
TED654Kıpçak Türkçesi Metin İncelemeleri4332121333
TED655Eşzamanlı Anlambilim5455443541
TED690Doktora Tezi5555555555