v
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (Yüksek Lisans)
Ders Kodu 
Ders Adı 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 
PC8 
PC9 
PC10 
TED501Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği0000000000
TED502Klasik Türk Edebiyatı4333111533
TED502Türk Dili ve Edebiyatı Seminerleri3333333333
TED521Klasik Türk Edebiyatında Fars Etkileri5111315544
TED522Klasik Osmanlı Türkçesi: Manzum Metinler5114112535
TED523Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi0000000000
TED524Klasik Türk Edebiyatında Kaside0000000000
TED525Klasik Osmanlı Türkçesi: Mensur Metinler4111223000
TED526Metinlerle Çağatay Edebiyatı4325212555
TED527Klasik Türk Edebiyatında Nazire5113113434
TED528Klasik Türk Edebiyatı: Araştırma Yöntemleri3313223345
TED529Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları4112211415
TED530Sultan Şairler5114113435
TED531Köktürkçe Dil Özellikleri1222111322
TED532Uygur Türkçesi Özellikleri1111114055
TED533Karahanlı Türkçesi Dil Özellikleri1222232423
TED534Harezm-Kıpçak Türkçesi Dil Özellikleri0000000000
TED535Klasik Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri2322232322
TED536Klasik Sonrası Çağatay Türkçesi Dil Özellikleri2412223413
TED537Eski Anadolu Türkçesi Dil Özellikleri0000000000
TED538Klasik Osmanlı Türkçesi Dil Özellikleri0000000000
TED539Yeni Uygurca Dil Özellikleri1111114055
TED540Kırgızca Dil Özellikleri2243321323
TED543Sözlükbilimi0000000000
TED544Anlambilim2343112552
TED545Edimbilim1445313555
TED546Söz Diziminde İleri Konular2444123553
TED547Türk Dili Tarihi0000000000
TED548Modern Türk Şiiri: Örnek Metinler1441113311
TED549Eleştirel Okuma0000000000
TED550Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları5111111425
TED551Edebiyatta Disiplinlerarasılık1342215522
TED552Yunus Emre Okumaları1113114435
TED553Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları3313123445
TED554Modern Hikaye Çözümlemeleri0000000000
TED555Roman Çözümlemeleri2111113412
TED556Tarihsel Dilbilim5544111555
TED557Edebiyat Kuramları Üzerine Metinler1551211221
TED558Türkolojinin Temel Meseleleri0000000000
TED559Klasik Türk Edebiyatının Temel Meseleleri4333111533
TED560Modern Türk Edebiyatının Temel Meseleleri4311113423
TED561Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Karluk-Uygur Grubu0000000000
TED562Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Kıpçak Grubu0000000000
TED563Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Oğuz Grubu0000000000
TED564Çocuk Edebiyatı1114142123
TED590Yüksek Lisans Tezi1114411541
TED591Yüksek Lisans Semineri1154111451