v
ULUSLARARASI İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
Ders Kodu 
Ders Adı 
PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 
PC6 
PC7 
PC8 
PC9 
PC10 
PC11 
PC12 
PC13 
PC14 
PC15 
PC16 
PC17 
PC18 
AIIT101Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I000000000000000000
AIIT102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 000000000000000000
AIIT202Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II000000000000000000
IBL101Kur'an Okuma ve Tecvit I (Arapça)000000000000000000
IBL102Kur'an Okuma ve Tecvit II (Arapça)000000000000000000
IBL103Arap Dili ve Belagatı I (Arapça)355005353313131310
IBL104Arap Dili ve Belagatı II (Arapça)355115353313131310
IBL105İslam İnanç Esasları533335555503515550
IBL106İslam İbadet Esasları (Arapça)122222221121222110
IBL107Tefsir Tarihi434414245445443440
IBL108Tefsir Usulü340200013120330230
IBL109Hadis Tarihi530202133420430140
IBL110Hadis Usulü000000000000000000
IBL111Siyer (Arapça)325222354533252540
IBL113Osmanlı Türkçesi334101145321341240
IBL201Kur'an Okuma ve Tecvit III (Arapça)000000000000000000
IBL202Kur'an Okuma ve Tecvit IV (Arapça)000000000000000000
IBL203Tefsir I (Arapça)211301111113223120
IBL204Tefsir II (Arapça)211301111112232130
IBL205Hadis I (Arapça)111111112221122110
IBL206Hadis II (Arapça)222221323132134220
IBL207İslam Hukuk İlmine Giriş220200300031123110
IBL208İslam Hukuk Usulü120300322022212210
IBL209İslam Tarihi II500005555550000005
IBL210Kelam Tarihi342151122223143215
IBL211Sosyal Bilimlere Giriş311211122201413430
IBL212İlk Çağ Felsefesi Tarihi445343341443555445
IBL213Din Psikolojisi000000000000000000
IBL214Din Sosyolojisi412413334433434532
IBL215Türk Din Musikisi212302222223223110
IBL301Kur'an Okuma ve Tecvit V (Arapça)000000000000000000
IBL302Kur'an Okuma ve Tecvit VI (Arapça)000000000000000000
IBL303Kelam I533355315351523350
IBL304Kelam II (Arapça)542241244243544450
IBL305İslam Hukuku I444343333333333333
IBL306İslam Hukuku II (Arapça)432000000000000000
IBL307Tasavvuf Tarihi533335555553515550
IBL308Tasavvuf533335555553515550
IBL309İslam Felsefesi I332112222222322130
IBL310İslam Felsefesi II313112233231333230
IBL311Dinler Tarihi333231222122322230
IBL312Dinler Tarihi II232242322211321230
IBL313İslam Medeniyeti Tarihi000000000000000000
IBL314İslam Sanatları Tarihi220000000000000000
IBL316Türk İslam Edebiyatı222002222223221220
IBL321Kur'an'ın Ana Konuları111201111112233110
IBL325Mukayeseli İslam İbadet Esasları111111222222322110
IBL327Kelam Metodolojisi335553313351335230
IBL328Klasik Kelam Metinleri552142234233253350
IBL329Din Bilimlerinde Yöntem Tartışmaları404320034343443020
IBL331Klasik Mantık Metinleri000000000000000000
IBL337Hadis Tenkidi344234344343433450
IBL338Arap Belağatı (Arapça)355005353313131310
IBL339Sosyal Değişim ve Din000000000000000000
IBL341Batı Dillerinde İslami Metinler242222332232121230
IBL346Klasik Siyer Metinleri535213354522251220
IBL348Kur'an'ın Üslup ve İ'cazı111201111122312110
IBL350Hadis Tahrici ve Ricali000000000000000000
IBL352Osmanlı Hukuk Tarihi000000000000000000
IBL354Günümüz Batı Dünyasında Müslümanlar000000000000000000
IBL401Kur'an Okuma ve Tecvit VII (Arapça)000000000000000000
IBL402Kur'an Okuma ve Tecvit VIII (Arapça)000000000000000000
IBL404Din Felsefesi344534334323333233
IBL405İslam Mezhepleri Tarihi I (Arapça)555315555555353550
IBL407Yeni Çağ Felsefesi Tarihi000000000000000000
IBL408Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim302514331213221230
IBL409İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi000000000000000000
IBL410Hitabet ve Mesleki Uygulama534525543543533353
IBL411Din Eğitimi313313322223222430
IBL414Bitirme Tezi244122234243554230
IBL424Sünnete Çağdaş Yaklaşımlar343331232214334340
IBL428Günümüz Kelam Problemleri432454344445554535
IBL433Farsça’ya Giriş000000000000000000
IBL437Çağdaş Tefsir Yöntemleri434544545555554540
IBL439Hadisleri Anlamada Yöntem000000000000000000
IBL441Yeni İlm-i Kelam Metinleri355533313513531550
IBL442Klasik Tasavvuf Metinleri533335555553515550
IBL443İslam Hukuk Usulü Metinleri122322333212113210
IBL445Çağdaş Arap Edebiyatı (Arapça)355005353313131310
IBL446Mukayeseli Peygamberler Tarihi342231232231222140
IBL450İslam Bilim Tarihi332343343445354533
IBL452Farsça223111242322114422
IBL454Osmanlı Medeniyeti Tarihi500000000000000000
ING102İngilizce II000000000000000000
PEF101Eğitim Bilimlerine Giriş000000000000000000
PEF102Eğitim Psikolojisi000005440000000530
PEF201Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme000003535000055000
PEF202Öğretim İlke ve Yöntemleri000000000000000000
PEF301Sınıf Yönetimi503505540202000300
PEF302Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı000000000000000000
PEF325Öğretmenlik Meslek Etiği000000000000000000
PEF326Yaşam Boyu Öğrenme414543553444413535
PEF401Özel Öğretim Yöntemleri000000000000000000
PEF402Öğretmenlik Uygulaması000000000000000000
TURK101Türk Dili I 000000000000000000
TURK102Türk Dili II 000000000000000000